Környezetvédelem

Cégünk rendelkezik az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványnak megfelelő tanúsított környezetirányítási rendszerrel. A projektek teljesítése során a rendszer előírásainak és a kidolgozott környezetvédelmi eljárásoknak megfelelően végezzük tevékenységünket, melyek a napi gyakorlatban az alábbi eljárások végrehajtását jelentik:

  • ME – 07 Környezeti tényezők kezelésének eljárása
  • ME – 08 Környezetközpontú irányítási programok és akciók tervezése és irányítása
  • ME – 09 Balesetek és környezeti vészhelyzetek kezelése

Ezen túlmenően, tevékenységünk végzése során kivitelezési munkák és a próbaüzemek alatt a magyar jogszabályoknak és vonatkozó műszaki előírásoknak, szabványoknak megfelelően gondoskodunk a környezet védelméről.

  • A projektek végrehajtása során kiemelt figyelmet fordítunk
  • a levegőtisztaság-védelemi előírások (a kivitelezés során keletkező szaghatás és por), a zajcsökkentés, a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó előírások betartására, a próbaüzem végéig tartó kárelhárítási tervvel rendelkezünk. További fő környezetvédelmi szempontjaink, hogy
  • a munkálatok a környezetet a lehető legkisebb mértékben veszélyeztessék, az alkalmazott gépek, berendezések és technológiák a legmesszemenőbb módon környezetkímélők legyenek,
  • mindenkor tisztán tartsuk az építési területet, annak környezetét, valamint azokat a területeket, amelyeket az építés, illetve anyagszállítás érint. A keletkezett szennyezés nem lépheti túl a magyar szabványokban és jogszabályokban megengedett határértékeket,
  • megfelelő technológiát alkalmazzunk a munkaterülethez vezető közutakon a sár- vagy iszaplerakódás, egyéb szennyeződés eltávolítására, amit a létesítmény megvalósításával összefüggésben használt járműveink vagy egyéb berendezéseink okoznak. Az építési forgalom által a közutakra rárakódott sarat és keletkezett szennyeződést azonnal és folyamatosan eltávolítjuk és elszállítjuk. Külön óvintézkedéseket foganatosítunk a köz védelmére, valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezés megelőzésére.